سامانه-تجمیع-یکپارچه-سازی-اطلاعات

سامانه تجمیع و یکپارچه سازی اطلاعات

امروزه سازمان ها از تعداد بي شماري نرم افزار و سرويس به منظور برطرف نمودن مسائل و مشكلات كسب و كاري خود استفاده مي كنند. این نرم افزارها و سيستم ها غالبا توسط افراد مختلف با استفاده از زبان های مختلف و تكنولوژي ها و قابلیت های متفاوت نوشته شده اند. بنابراین يكپارچه سازی نرم افزارها و به اشتراک گذاری آنها چه از منظر فرآيند و چه داده به عنوان يك رویکرد استراتژیک برای سازمان ها مطرح شده است.

ثبت کلیه اطلاعات پایه سازمان

تعریف شرکت ها و جزئیات مالکیت شرکت ها (میزان سهام، انواع سهام و ...)

تعریف ساختار سازمانی شرکت ها

تعریف کدینگ استاندارد سازمان و کدینگ اختصاصی هریک از زیر مجموعه ها در صورت نیاز

تعریف محصولات و مواد اولیه در قالب یک کدینگ مشترک بین همه شرکت ها

جمع آوری و تجمیع اطلاعات بودجه سازمان ها بدون محدودیت در تعداد و لایه های سازمان

ثبت اطلاعات به هر دو صورت دستی و یا اتصال مستقیم و خودکار به پایگاه داده های موجود سازمان

اطلاعات به محض ورود برای همه افرادی که دسترسی دارند قابل مشاهده است

امکان کنترل بودجه و محاسبه میزان انحراف عملکرد و بودجه

وجود ابعاد استاندارد سیستم بودجه با قابلیت افزایش بدون محدودیت ابعاد

امکان ثبت اطلاعات برنامه و استراتژی سازمان و میزان تحقق برنامه ها بر حسب اطلاعات بودجه و یا عملکرد

امکان ارزیابی اطلاعات وارد شده

ارزیابی از ساده ترین سطوح مانند تراز بودن ترازنامه

اعمال نتایج ارزیابی ها بر روند گردش اطلاعات مانند عدم اجازه ذخیره و یا ارسال اطلاعات و یا صرفا اعلام به کاربر

فراهم سازی بستر تعاملی همه واحدهای درگیر در پروسه بودجه ریزی

امکان تعریف فرآیندها و گردشکار در سطوح داخل شرکتی و سازمانی و عملیات رایج ورود اطلاعات، تایید و ارسال، اصلاح، تعدیل و ...

امکان ارسال پیام و تعریف وظیفه برای افراد درگیر در فرآیندها

پیاده سازی فرم ها در بستر آشنای صفحات گسترده بدون نیاز به آموزش

امکان استفاده از تمام قابلیت های نرمافزار اکسل در محیط وب

امکان طراحی فرمهای دلخواه و دسته بندی در گروه های مختلف

امکان تعریف کدینگ حساب نامحدود با استاندارد دلخواه

امکان تعریف کدینگ های متفاوت برای شرکت های مجموعه و ایجاد نگاشت به کدینگ مرجع

امکان برقراری لینک بین سلول های فرم های مختلف

فراخوانی اطلاعات دوره ها و یا سال های مختلف در یک فرم

محیط طراحی فرم های جدید، با قابلیت بهره گیری از طراحی های پیشین

طراحی ظاهر فرم مشابه با محیط اکسل در محیط سامانه

طراحی فرم با استفاده از اکسل و بارگذاری در سامانه

امکان تعریف سطوح دسترسی مختلف برای کاربران

تعریف دوره های ورود اطلاعات مختلف و تعیین محدوده زمانی برای دوره ها

خروجی excel و pdf از فرمها به صورت تکی و گروهی