سامانه-تجمیع-یکپارچه-سازی-اطلاعات

سامانه تجمیع و یکپارچه سازی اطلاعات

امروزه سازمان ها از تعداد بي شماري نرم افزار و سرويس به منظور برطرف نمودن مسائل و مشكلات كسب و كاري خود استفاده مي كنند. این نرم افزارها و سيستم ها غالبا توسط افراد مختلف با استفاده از زبان های مختلف و تكنولوژي ها و قابلیت های متفاوت نوشته شده اند. بنابراین يكپارچه سازی نرم افزارها و به اشتراک گذاری آنها چه از منظر فرآيند و چه داده به عنوان يك رویکرد استراتژیک برای سازمان ها مطرح شده است.

ستیا

امروزه در بیشتر سازمان ها ثبت و نگهداری اطلاعات و داده های مختلف، به عنوان یکی از اصول سازمانی مهم و اساسی می باشد. در سازمان های بزرگ و یا هولدینگ ها با توجه به پراکندگی جغرافیایی، این اطلاعات نیز به صورت پراکنده در شرکت های زیر مجموعه، دفاتر، شعب، نمایندگی ها و... ثبت و نگهداری می شوند که در این حالت، امکان استفاده و استخراج گزارشات کلان، جهت بررسی مدیران ارشد، تقریباً غیرممکن و یا مستلزم صرف زمان و نیروی انسانی زیاد می باشد.

سیستم تجمیع و یکپارچه سازی اطلاعات (ستیا)، که توسط شرکت فرابرد طراحی و تولید گردیده است به عنوان یکی از ماژول های سامانه های مدیریت عملکرد سازمان (CPM) می باشد که به منظور رفع مشکل فوق برای سازمان ها و شرکت های دارای زیر مجموعه ارائه گردیده است. با استفاده از این سامانه تحت وب، به عنوان یک موتور هوشمند جمع آوری و تحلیل اطلاعات، کلیه داده ها از پایین ترین سطوح یک سازمان تا بالارین رده ها قابل ثبت، تجمیع و تحلیل در قالب فرم های پویای صفحه گسترده (Spread Sheet) و در محیطی کاملاً شبیه Excel می باشد.

مزایای سامانه‌ تجیع و یکپارچه سازی اطلاعات Setia

تعریف ساختار سازمانی مجموعه، شرکت ها و شرکتهای زیر مجموعه به همراه جزئیات مالکیت شرکت ها (میزان سهام، انواع سهام و ...)

جمع‌آوری و تجمیع اطلاعات در همه سطوح سازمان و شعب مرتبط در قالب فرم‌های صفحه گسترده (همانند اکسل) در محیط وب بدون محدودیت در تعداد و لایه های سازمانی

امکان تعریف فرایند و ایجاد گردش‌کار در سطوح داخل سازمان، کنترل و محدودسازی عملیات ورود، اصلاح و تعدیل، ارسال و تأیید اطلاعات با در نظر گرفتن استراتژی و برنامه‌های عملیاتی ثبت شده سازمان

امکان ارسال پیام و تعریف وظیفه برای افراد درگیر در فرآیندها

ثبت اطلاعات به هر دو صورت دستی و یا ارتباط مستقیم و خودکار به پایگاه‌ داده‌ها و سیستم‌های موجود در سازمان

امکان طراحی انواع فرم‌های اطلاعاتی به دلخواه کاربر و برقراری ارتباط و گردش کار معنی‌دار بین فرم‌های اطلاعاتی

امکان تعریف کدینگ استاندارد سازمان و کدینگ اختصاصی هریک از زیرمجموعه‌ها و امکان معادل‌سازی کدینگ‌ها جهت تجمیع اطلاعات همسان در زیر مجموعه های مختلف تحت یک کدینگ مشترک

امکان ایجاد سطح دسترسی برای کاربران و امکان اخذ گزارش از تاریخچه تغییرات و اصلاحات صورت گرفته توسط کاربران

تعریف دوره‌های زمانی ورود اطلاعات مختلف و تعیین محدوده زمانی برای دوره‌ها

امکان ارزیابی اطلاعات وارد شده، اعمال نتایج ارزیابی‌ها در روند گردش اطلاعات و کنترل عملیات با توجه به ارزیابی صورت گرفته

امکان برقراری لینک بین سلول های فرم های مختلف

فراخوانی اطلاعات دوره ها و یا سال های مختلف در یک فرم

محیط طراحی فرم های جدید، با قابلیت بهره گیری از طراحی های پیشین

طراحی ظاهر فرم مشابه با محیط اکسل در محیط سامانه

طراحی فرم با استفاده از اکسل و بارگزاری در سامانه

قابلیت تعریف انواع فرمولها در ساختار صفحه گسترده

خروجی excel و pdf از فرمها به صورت تکی و گروهی

امکان تعریف و استخراج انواع گزارشات

ستیا بودجه

تعریف شرکت ها و جزئیات مالکیت شرکت ها (میزان سهام، انواع سهام و ...)

تعریف ساختار سازمانی شرکت ها

تعریف کدینگ استاندارد سازمان و کدینگ اختصاصی هریک از زیر مجموعه ها در صورت نیاز

تعریف محصولات و مواد اولیه در قالب یک کدینگ مشترک بین همه شرکت ها

جمع آوری و تجمیع اطلاعات بودجه سازمان ها بدون محدودیت در تعداد و لایه های سازمان

ثبت اطلاعات به هر دو صورت دستی و یا اتصال مستقیم و خودکار به پایگاه داده های موجود سازمان

اطلاعات به محض ورود برای همه افرادی که دسترسی دارند قابل مشاهده است

امکان کنترل بودجه و محاسبه میزان انحراف عملکرد و بودجه

وجود ابعاد استاندارد سیستم بودجه با قابلیت افزایش بدون محدودیت ابعاد

امکان ثبت اطلاعات برنامه و استراتژی سازمان و میزان تحقق برنامه ها بر حسب اطلاعات بودجه و یا عملکرد

امکان ارزیابی اطلاعات وارد شده

ارزیابی از ساده ترین سطوح مانند تراز بودن ترازنامه

اعمال نتایج ارزیابی ها بر روند گردش اطلاعات مانند عدم اجازه ذخیره و یا ارسال اطلاعات و یا صرفا اعلام به کاربر

فراهم سازی بستر تعاملی همه واحدهای درگیر در پروسه بودجه ریزی

امکان تعریف فرآیندها و گردشکار در سطوح داخل شرکتی و سازمانی و عملیات رایج ورود اطلاعات، تایید و ارسال، اصلاح، تعدیل و ...

امکان ارسال پیام و تعریف وظیفه برای افراد درگیر در فرآیندها

پیاده سازی فرم ها در بستر آشنای صفحات گسترده بدون نیاز به آموزش

امکان استفاده از تمام قابلیت های نرمافزار اکسل در محیط وب

امکان طراحی فرمهای دلخواه و دسته بندی در گروه های مختلف

امکان تعریف کدینگ حساب نامحدود با استاندارد دلخواه

امکان تعریف کدینگ های متفاوت برای شرکت های مجموعه و ایجاد نگاشت به کدینگ مرجع

امکان برقراری لینک بین سلول های فرم های مختلف

فراخوانی اطلاعات دوره ها و یا سال های مختلف در یک فرم

محیط طراحی فرم های جدید، با قابلیت بهره گیری از طراحی های پیشین

طراحی ظاهر فرم مشابه با محیط اکسل در محیط سامانه

طراحی فرم با استفاده از اکسل و بارگذاری در سامانه

امکان تعریف سطوح دسترسی مختلف برای کاربران

تعریف دوره های ورود اطلاعات مختلف و تعیین محدوده زمانی برای دوره ها

خروجی excel و pdf از فرمها به صورت تکی و گروهی