سامانه-جامع-مدیریت-باشگاه-ورزشی

معرفی سامانه جامع مدیریت باشگاه های ورزشی

اين سامانه با هدف مديريت اطلاعات کلیه اعضاي یک مجموعه ورزشي اعم از تیم‌ها، ورزشکاران، مربیان، کلیه کارکنان و همچنین مدیریت اطلاعات تجهیزات و تاسیسات آن طراحی وتولید گردیده است و شامل مديريت اطلاعات پزشکي، مديريت قرارداد‌ها، کارکرد‌ها، امورمالي مرتبط با قرارداد‌ها، جدول بازي‌ها، نتايج بازي‌ها و تمرین‌ها براي تیم‌های مختلف و رشته‌‌هاي ورزشي گوناگون می‌باشد. اين سامانه به شما اين قابليت را مي‌دهد که کليه اطلاعات مربوط به امور پزشکي، امور قراردادی و ورزشي تيم‌ها را مديريت نمائيد. ثبت اطلاعاتي مانند سوابق پزشکي، مصدوميت، برنامه درماني، کارکرد، کارانه، پاداش، رضايتنامه، پيمانکاران، تاسيسات، جدول زماني بازي‌ها، تمرینات، نتايج و جزئيات بازي‌ها در سامانه امکان‌پذير مي‌باشد.
 
در حال حاضر، اين سامانه شامل 8  بخش اصلي است و سعی شده کلیه موارد مربوط به امینت اطلاعات طبق جدیدترین استاندارد‌ها در آن رعایت گردد، بخش‌های هشتگانه به اختصار معرفی می‌گردد:

بخش مديريت اطلاعات پزشكي

بخش مديريت اطلاعات ورزشکاران و قرارداد‌ها

بخش  مديريت اطلاعات بازي‌ها

بخش  مديريت اطلاعات پيمانکاران و تاسيسات

اطلاعات فنی  سامانه

بدلیل وجود اطلاعات طبقه‌بندی شده در بعضی از قسمت‌های سامانه، در طراحی آن از ماژول‌هایی جهت حفظ امنیت اطلاعات به شرح زیر استفاده شده است:

ماژول امنیتی کنترل‌ها

در این ماژول پس از ثبت اطلاعات چارت سازمانی و گروه‌های کاربری، می‌توان دسترسی به فرم‌ها و گزارش‌ها را برای کاربران بر اساس سمت سازمانی محدود نمود، همچنین سامانه، گزارش عملکرد کاربر را ثبت نموده (log) و به کاربران سطح بالا اجازه گزارش‌گیری از آن‌ها را می‌دهد. از دیگر امکانات نرم‌افزار ثبت نام و رمز کاربری بصورت کد شده بر اساس الگوریتم‌های یک طرفه در بانک اطلاعاتی می‌باشد، البته یادآور می‌شویم که حفظ امنیت بانک اطلاعاتی به عهده ماژول‌های نصب شده در سیستم عامل سرور بوده و تنظیمات سرور باید بگونه‌ای باشد که از ورود هرگونه کاربر غیر مجاز به سرور جلوگیری نماید.

ماژول انتقال داده

بخش‌های تحت ویندوز

در طراحی نرم‌افزار لایه مربوط به ثبت و دریافت اطلاعات در بانک اطلاعاتی در یک سرویس جداگانه قرار گرفته است که بر روی سرور نصب شده (host) و کامپیوتر‌های جانبی (client) از طریق پروتکل‌های امنیتی و از طریق فن آوری WCF )Windows Communication Foundation)  اطلاعات را دریافت و ارسال می نمایند. در این روش اطلاعات به صورت کد شده در بستر شبکه جابجا می‌شود.

بخش‌های تحت وب

جهت حفظ اطلاعات قسمت‌های تحت وب که خارج از سازمان مورد استفاده قرار می‌گیرد از پروتکل SSL در پیاده‌سازی نرم‌افزار استفاده می‌شود  که امنیت جابجایی اطلاعات را بوسیله امضای الکترونیکی تضمین می‌نماید (اطلاعات کاملتر در این زمینه در پیوست یک آمده است).