سامانه-جذب-نیرو

سامانه جذب و استخدام نیروی انسانی

فرآیند جذب و استخدام نیروی انسانی همواره یکی از مسائل مهم و حساس در سازمانها بوده است چرا که نیروی انسانی مهمترین مزیت رقابتی سازمانهای امروزی به شمار می رود که می تواند به عاملی برای موفقیت یا شکست سازمان تبدیل شوند. کارمندیابی و یافتن افراد مناسب برای شغل، فرآیندی است که باید آن را استاندارد نموده و با یک ابزار مناسب این فرآیند را مدیریت و مستند سازی نمود. سامانه جذب و استخدام نیروی انسانی فرابرد یک از بهترین گزینه برای انجام این مهم می باشد که از طریق ماژول جذب و استخدام امکان ایجاد فرآیندهای جذب و استخدام و مدیریت و اجرا و مستند سازی، این فرآیند را برای مدیران دپارتمان منابع انسانی فراهم می سازد.

اهداف سامانه:

سامانه جذب و استخدام ضمن برخورداری از قابلیت های بسیار، ابزاری کارآمد برای مدیران سازمان ها و بویژه مدیران منابع انسانی است تا کیفیت انتخاب ها و انتصاب های خود را بهبود بخشند. با توجه به هزینه های زیاد و گاه جبران ناپذیری که انتخاب اشتباه هر نیروی انسانی به سازمان ها تحمیل می کند، و با در نظر گرفتن حجم و تعدد اشتباهاتی که در انتخاب ها و انتصابات سازمان ها رخ می دهد، استفاده از این سامانه می تواند عواید چشمگیری را حاصل نماید.

امکانات سامانه :

طراحی فرم استخدام مطابق با فرمهای فیزیکی موجود در سازمان با امکان الصاق مدارک و اسناد درخواستی در فرم

ثبت نام و تکمیل فرم توسط متقاضی از طریق سامانه تحت وب

ارائه کد رهگیری به متقاضی پس از ثبت نام جهت پیگیریهای آتی

ایجاد بانک اطلاعاتی و استخر داده از فرم های متقاضیان

امکان جستجو در بین فرم ها بر اساس عناوین شغلی، محل اشتغال و ...

نمایش لیست درخواست متقاضیان استخدام در کارتابل مدیر سامانه به صورتی یک جدول براساس تاریخ آخرین تقاضاها. (مدیر سامانه قادر به بررسی اطلاعات متقاضی مورد نظر خود بوده و در صورت تایید، اطلاعات را به وضعیت مراحل بعد ارسال می نماید. در صورت وجود نواقصی در اطلاعات متقاضی این کاربر به مرحله قبل ارجاع می شود.)

امکان بررسی اطلاعات وارد شده در هر مرحله از فرآیند توسط کارشناسان و تایید یا حذف و یا عودت به متاقضی در صورت نقص مدارک

ثبت و الصاق گزارشات مصاحبه ها به پروفایل اولیه جهت تکمیل اطلاعات متقاضی

گزینش نهایی و یا رد درخواست استخدام متقاضی بر اساس گزارشات مصاحبه (های) و یا آزمون (های) انجام شده توسط مدیران ارشد

تکمیل اطلاعات متقاضی در مراحل تست سلامت، HSE و ...

صدور پیشنویس قرارداد بر اساس فرمت از پیش تدوین شده به صورت خودکار، پس از دریافت تاییدیه نهایی و ارجاع به واحد پرسنلی جهت عقد

صدور شماره پرسنلی پس از عقد قرارداد

آرشیو اطلاعات

تعریف نقش ها و اعضاء و سطوح دسترسی

امکان تعریف انواع گزارشات مدیریتی

مزایای سامانه:

افزایش دقت وکاهش قابل ملاحظه خطا درگزینش

سرعت در گزینش

کاهش هزینه های استخدام و پس از استخدام نادرست

امکان حفظ و نگهداری از اطلاعات کلیه افراد

امکان جستجوی کلیه اطلاعات متقاضیان شغلی

امکان رتبه بندی و اولویت بندی متقاضیان شغلی

کاملاً الکترونیکی و بدون استفاده از کاغذ

امکان تعریف سطوح دسترسی برای مدیران و کاربران مختلف

قابلیت تهیه نسخه های پشتیبان جهت نگهداری و آرشیو اطلاعات