سامانه کانون وکلای دادگستری ایران

سامانه های کانون وکلای دادگستری ایران

با استفاده از این سامانه ها امور جاری کانون ها را به صورت مکانیزه و بدون حضور فیزیکی مراجعین مرتفع میگردد. از جمله این سامانه ها عبارتند از:

سامانه صدور و تمدید پروانه وکالت

سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات

سامانه ابلاغ الکترونیکی مرکز

سامانه معاضدت