صدور-گواهینامه

سامانه صدور و تمدید گواهینامه(پروانه)

صدور و تمدید مجوزات ( پروانه ها ) با توجه به جاری و ساری بودن، از عمده فعالیت های سازمانها می باشد که اشتغال و ترافیک کاری زیادی را به خود اختصاص میدهد. که این خود موجب صرف زمان، نیروی انسانی و ملزومات اداری و ... زیادی میشود که هزینه های آن در جای خود قابل ملاحظه می باشد. لذا در راستای تسهیل و تسریع روند این فعالیت، شرکت فرابرد اقدام به طراحی "سامانه صدور و تمدید مجوز ( پروانه )" نموده تا راهگشای سازمان ها و اربابان رجوع آنها باشد. در این سامانه کلیه مراحل اعم از ثبت نام، ارسال مدارک، پرداخت هزینه ها و ... تا صدور مجوز و حتی اطلاع رسانی به متقاضیان از طریق این سامانه تحت وب و بدون نیاز به حضور فیزیکی انجام میپذیرد

امکانات سامانه

ثبت درخواست صدور یا تمدید مجوز به صورت الکترونیکی با ارائه کد رهگیری

آنالیز اسامی متقاضیان ومطابقت با بانک اطلاعات سامانه های دیگر در صورت نیاز

ارسال مدارک به صورت الکترونیکی

پرداخت الکترونیکی هزینه تمدید از طریق درگاه الکترونیکی بانکی

تعیین وقت حضور ( به صورت خودکار و با اتصال به سامانه پیامکی سازمان ) طبق تقویم کاری سازمان ( نوبت کاری ) جهت تسلیم اصل مدارک ( در صورت نیاز )

اطلاع رسانی خودکار به متقاضیان ( با اتصال به سامانه پیامکی ) در خصوص صدور یا تمدید مجوزات و با تعیین وقت حضور (خودکار ) بر اساس تقویم کاری ( نوبت کاری ) سازمان ( از پیش تدوین شده ).

مزایای سامانه

صرفه جویی در منابع انسانی

صرفه جویی در زمان

افزایش سرعت امور

رفع محدودیت بُعد مسافت و مکان

صرفه جویی در مصرف انرژی و ملزومات اداری وکاهش هزینه ها

افزایش راندمان مرکز

افزایش دقت

جلوگیری از ایجاد ازدحام و ترافیک کاری

رضایتمندی مراجعین