مشتریان-فرابرد

همکاری برای پروژه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی(تحلیل،طراحی،معماری اطلاعات، برنامه نویسی و پیاده سازی، استقرار مستند سازی، اموزش استفاده و پشتیبانی سامانه تجمیع اطلاعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

طراحی و پیاده سازی سیستم نرم افزاری مشارکتهای مردمی سلامت 

طراحی و پیاده سازی وب سایت کانون رسمی کارشناسان دادگستری

پشتیبانی سامانه گیت وی

طراحی و برنامه نویسی و نصب و راه اندازی نرم افزار ارتباط بین سیستم ها، مانیتورینگ، گزارش دهی، تعمیر و نگهداری و بررسی کیفی شبیه ساز Iran 140

پیاده سازی سیستم آزمون گیر الکترونیکی ارزیابی مشاغل ارتباطات و علائم اداره کل راه آهن یزد

طراحی و پیاده سازی سامانه مدیریت پروژه های تعاونی مسکن جهاد کشاورزی استان اصفهان 

ایجاد و راهبری سامانه جامع مدیریت تولید و مصرف آب کشور

 همکاری برای پروژه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(طراحی و پیاده سازی سامانه تجمیع برنامه ریزی و بودجه )

طراحی و پیاده سازی سامانه های ثبت نام و صدور پروانه ها/درگاه خدمات مولدهای مقیاس کوچک

طراحی و پیاده سازی اتوماسیون فرایند واحد پرسنلی و وب سایت

طراحی و پیاده سازی نرم افزار ثبت تخلفات ترافیکی سیستم های سیار

طراحی و پیاده سازی وب سایت

طراحی و پیاده سازی وب سایت سازمان و دفاتر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

کتابخانه دیجیتال مرکز کنترل ترافیک

طراحی، پیاده سازی و اجرای سامانه اتوماسیون فرایند تولید

طراحی و پیاده سازی وب سایت

طراحی و پیاده سازی وب سایت های مراکز تحقیقات 

طراحی و پیاده سازی وب سایت

طراحی و پیاده سازی وب سایت

طراحی و پیاده سازی وب سایت

طراحی و پیاده سازی وب سایت 

طراحی و پیاده سازی وب سایت 

طراحی و پیاده سازی وب سایت 

طراحی و پیاده سازی وب سایت

طراحی و پیاده سازی وب سایت

طراحی و پیاده سازی وب سایت

طراحی و پیاده سازی وب سایت 

طراحی و پیاده سازی وب سایت شرکت پرازش منطقی

طراحی و پیاده سازی وب سایت 

طراحی و پیاده سازی وب سایت

طراحی و پیاده سازی وب سایت

طراحی و پیاده سازی وب سایت شاکرین گیربکس اصفهان

طراحی و پیاده سازی وب سایت 

طراحی و پیاده سازی وب سایت 

طراحی و پیاده سازی وب سایت 

طراحی و پیاده سازی وب سایت

طراحی و پیاده سازی وب سایت

طراحی و پیاده سازی وب سایت

طراحی و پیاده سازی وب سایت 

طراحی و پیاده سازی وب سایت 

طراحی و پیاده سازی وب سایت 

طراحی و پیاده سازی وب سایت

طراحی و پیاده سازی وب سایت

طراحی و پیاده سازی وب سایت