پشتیبانی

پشتیبانی

از مهمترین ارکان یک شرکت تولید کننده نرم افزار، ارائه خدمات پشتیبانی پس از تولید و استقرار آن نرم افزار (سامانه) می باشد. کیفیت ارائه خدمات پشتیبانی می تواند در کارائی و موفقیت یک پروژه نرم افزاری نقش تعیین کننده ای را ایفا کند که این مهم ارتباط مستقیم با توان فنی شرکت پشتیبان دارد.
شرکت فرابرد با بیش از 15 سال سابقه فعالیت در عرصه تولید و پشتیبانی سامانه های نرم افزاری، با ارائه خدمات پشتیبانی قوی و پاسخگوئی سریع به نیازها و درخواست های فنی، رضایت مندی مشتریان ارجمند را به عنوان بزرگترین پشتوانه و افتخار در رزومه کاری خود ثبت نموده است.