شرکت ارتباطات و اطلاع رسانی فرابرد| طراحی وب سایت | مدیریت فرایند های کاری | طراحی سایت | bpm |نرم افزار bpms

SearchPannel

MenuFA

هوشمندی رقابتی (CI)

شرکت ارتباطات و اطلاع رسانی فرابرد| طراحی وب سایت | مدیریت فرایند های کاری | طراحی سایت | bpm |نرم افزار bpms

شرکت ارتباطات و اطلاع رسانی فرابرد| طراحی وب سایت | مدیریت فرایند های کاری | طراحی سایت | bpm |نرم افزار bpms

  سامانه اطلاعات رقابتی یا CI سامانه‌ای نرم افزاری است که به جمع‌آوری قانونی داده‌ها و  اطلاعات درباره فضای رقابتی و کسب و کار رقبا پرداخته و با تحلیل این داده‌ها و استخراج اطلاعات ارزشمند درباره ضعف‌ها، قوت‌ها و جهت‌گیری‌های رقبا و همچنین تشخیص روندها و تغییرات در بازار، امکان اتخاذ تصمیم‌های مناسب درباره کسب و کار سازمان به منظور پیشی‌گرفتن و برتری‌جویی نسبت به رقبا را فراهم می‌آورد. در واقع هدف نهایی CI کمک به اتخاذ تصمیم‌های صحیح بر اساس شناخت به موقع تهدیدها و فرصت‌ها، به منظور بهبود عملکرد کسب و کار سازمان در مقایسه با رقبا می‌باشد.

 

سامانه هوش رقابتی

 مزایای سامانه هوش رقابتی 

  جمع آوری قانونی داده ها و اطلاعات در مورد وضعیت کسب و کار به صورت خودکار

  تحلیل داده ها با استفاده از روش های آماری و الگوریتم های پیشرفته هوش مصنوعی 

  فراهم نمودن اطلاعات ارزشمند در خصوص ضعف ها ، قوت ها و جهت گیری های رقبا

 کمک به تشخیص روندها و تغییرات در بازار کسب و کار سازمان به منظور پیشی گرفتن از رقبا
 
 
 
فعالیت‌های سامانه هوش رقابتی  (CI) 
 
اطلاعات راهبردی (Strategic Intelligence)، که به افق بلند مدت سازمان، نظیر تهدیدات و فرصت‌های کلیدی پیش روی سازمان طی سال‌های آینده توجه دارد.
 
اطلاعات تاکتیکی (Tactical Intelligence)، که به مسائل و نیازهای کوتاه مدت سازمان، نظیر کسب سهم بازار بیشتر، و افزایش درآمدها می‌پردازد. 
 
 
 
 اهداف کلی طراحی و پیاده‌سازی سامانه هوش رقابتی (CI) 
 
  افزایش توان رقابت در بازار کسب و کار
 
  افزایش آگاهی مدیران سازمان نسبت به وضعیت رقبا
 
  افزایش آگاهی مدیران نسبت به فرصت‌ها و تهدیدات سازمان در بلند مدت
 
  بهبود درآمدها و کسب سهم بازار بیشتر با اتخاذ تصمیمات تاکتیکی مناسب و به موقع
 
  افزایش سرعت و کیفیت واکنش مدیران در قبال فرصت‌ها و تهدیدات پیش روی سازمان
 
 
 داده‌های مورد استفاده در سامانه‌های اطلاعات رقابتی یا CI
 
 
  اطلاعات به صورت آزاد در وب سایت سازمان ها رقیب در خصوص وضعیت کسب و کار
 
  رصد اطلاعات موجود در خبرگزاری های اقتصادی 
 
  داده های جمع آوری شده از مشتریان به وسیله پرسشنامه
 
  نظرسنجی‌ها، مصاحبه‌های انجام شده توسط مدیران ارشد سازمان‌های رقیب در خبرگزاری‌ها
 
  اطلاعات موجود درباره محصولات عرضه شده در نمایشگاه‌ها و همایش‌ها
 
   اطلاعات مربوط به سیاست‌ها و تصمیمات دولتی
 
 

سامانه تجمیع و یکپارچه سازی اطلاعات

شرکت ارتباطات و اطلاع رسانی فرابرد| طراحی وب سایت | مدیریت فرایند های کاری | طراحی سایت | bpm |نرم افزار bpms