شرکت ارتباطات و اطلاع رسانی فرابرد| طراحی وب سایت | مدیریت فرایند های کاری | طراحی سایت | bpm |نرم افزار bpms

SearchPannel

MenuFA

بسته مدیریت محتوا فراسایت

شرکت ارتباطات و اطلاع رسانی فرابرد| طراحی وب سایت | مدیریت فرایند های کاری | طراحی سایت | bpm |نرم افزار bpms

شرکت ارتباطات و اطلاع رسانی فرابرد| طراحی وب سایت | مدیریت فرایند های کاری | طراحی سایت | bpm |نرم افزار bpms

برچسب ها: طراحی وب سایت ، مدیریت فرایند کسب و کار, سیستم مدیریت فرایند کسب کار،طراحی فرایند های سازمانی،هوشمندی کسب و کار،مدیریت کسب و کار،bpms, سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار BPMS،bpm


بسته های پیشنهادی با مدیریت محتوای اختصاصی فراسایت 3
برای طراحی سایت با مدیریت محتوای اختصاصی فراسایت 3 ، شرکت فرابرد بسته های پیشنهادی خود را
به شما معرفی می نماید که  مشاورین ما در انتخاب  بسته مناسب  به شما کمک خواهند کرد:بسته آغاز
این بسته مخصوص مجموعه های کوچک و سایت های شخصی که هزینه زیادی برای طراحی وب سایت در نظر نگرفته اند ولی تمایل دارند که خدمات خود را در دنیای مجازی معرفی کنند 


بسته پیشتاز
بسته پیشنهادی مخصوص مجموعه های متوسط، شرکت ها و سازمان های دولتی می باشد که تمامی موارد اطلاع رسانی در این سطح را پوشش می دهد


بسته فراز
بسته تخصصی مخصوص مجموعه های نسبتا بزرگ، پرتال های سازمانی و شرکت هایی که ارائه دهنده خدمات خاص می باشند


بسته پرواز
بسته حرفه ای مخصوص مجموعه های عظیم، سازمان های دولتی و شرکت های خصوصی با حجم اطلاعات و خدمات زیاد می باشد 

 

سامانه تجمیع و یکپارچه سازی اطلاعات

شرکت ارتباطات و اطلاع رسانی فرابرد| طراحی وب سایت | مدیریت فرایند های کاری | طراحی سایت | bpm |نرم افزار bpms